🎉 "Yes I do. UEH, I choose". Sau những nỗ lực phấn đấu, tôi đã biết tôi muốn gì và tôi chọn UEH - nơi tôi được đào tạo, trao quyền để trở thành bất kỳ ai mà tôi muốn. UEH, where I am who I choose to be.

🎇 Chuỗi Chào đón Tân sinh viên “BESIDE U” sẽ trở thành người bạn đồng hành cùng các bạn Tân sinh viên tiếp thêm sức mạnh và động lực giúp bạn chinh phục được những mong muốn trong tương lai.
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
NHÀ TÀI TRỢ BẠC
BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG